Mellan Stonehill Parts AB, orgnr 556850-9953, nedan kallat ”Säljaren”, och köparen gäller följande villkor.

Leveranstid
Leveranstiden (tiden tills varan skickas från oss) för en lagervara är normalt inom 1-2 arbetsdagar. Varan är normalt köparen tillhanda inom ytterligare 1-2 arbetsdagar från att varan överlämnats till speditör.
Vid beställning av ej lagerförda varor varierar leveranstiden, se produkternas beskrivningar för information om uppskattad leveranstid. Om denna tid ej kan hållas kommer köparen informeras om eventuell ny leveranstid.

Garantier
Se produkternas beskrivningar för garantitider, samtliga garantier gäller från ursprungligt fakturadatum och vid normalt bruk i produktens avsedda miljö. Garantierna täcker inte onormalt eller vårdslöst handhavande, eller normalt och rimligt slitage.

Retur av felfria varor
Innan återsändande av produkt måste kundtjänst kontaktas, returer skall ske med Posten Företagspaket, DHL Företagspaket, Schenker Företagspaket eller därvid jämförbar utkörningstjänst. Varan skall returneras i original emballage, samt i oskadat och återsäljbart nyskick. Vid skada eller avsaknad av komponenter förbehålls rätten att reducera värde eller ej godkänna returen. Vi löser ej ut postförskott/efterkrav eller paket skickade med Bussgods.

Öppet köp
Vi erbjuder öppet köp inom 30 dagar från produktens mottagande, kunden står själv för returfraktens kostnad. Frakt som debiterats vid köptillfället ersätts ej.
Innan återsändande av produkt måste kundtjänst kontaktas, returer skall ske med Posten Företagspaket, DHL Företagspaket, Schenker Företagspaket eller därvid jämförbar utkörningstjänst. Varan skall returneras i original emballage, samt i oskadat och återsäljbart nyskick. Vid skada eller avsaknad av komponenter förbehålls rätten att reducera värde eller ej godkänna returen. Vi löser ej ut postförskott/efterkrav eller paket skickade med Bussgods.

Reklamation
Om en vara är skadad eller väsentligt skiljer sig från hur den presenterats via hemsidan har köparen rätt att reklamera köpet.
Innan reklamation skall alltid kontakt tas med Stonehill Parts AB per telefon eller e-post.

I första hand undersöker vi om felet kan repareras eller avhjälpas på annat sätt. Är inte detta möjligt ersätts den reklamerade varan mot en ny, mot att den gamla skickas i retur. Skulle felet inte gå att avhjälpa eller varan inte gå att ersätta ges pengarna för köpet tillbaka.

Returadress:
Stonehill Parts AB
Att: Returer
Tegelvägen 2
443 61 Stenkullen

Transportskada
Finns en synlig skada skall paketets skada rapporteras till paketutlämnaren, och sedan kvitteras ut. Kontakta sedan vår kundtjänst. Finns en dold skada, synlig först efter öppnande, kontakta kundtjänst.

Personuppgiftspolicy
Se separat länk för vår dataskyddspolicy (GDPR). Genom användande av webbsidan Stonehillparts.se samtycker du till denna policy.

Förbehåll
Säljaren friskriver sig från allt ansvar betr. ev. nuvarande eller framtida lagliga förhinder eller förordningar applicerbara på sålda produkter. All information på hemsida resp. manualer är vägledande och det åligger installatören att på eget ansvar och bekostnad ev. anpassa produkten eller bilens ev. särskilda konstruktion för kompatibilitet.
Säljaren kan heller inte lastas för kostnader som uppkommit i samband med montering eller felsökning om inte annat avtalats i förväg.

Vissa bilmodeller kan ha speciella fästen eller hållare för lamporna då viss modifiering kan krävas. Säljaren kan ej lastas för felaktig hantering eller egna åtgärder vidtagna i samband med köp, installation eller bruk. Säljaren kan ej heller lastas för skada på person eller egendom som uppkommit, direkt eller indirekt, vid installation och/eller bruk av sålda produkter.